Teambegeleiding

Alles wat aandacht krijgt groeit.

U wilt

  • minder conflicten en effectieve resultaten boeken met uw team
  • dat mensen elkaar aanspreken in plaats van over elkaar spreken
  • dat teamleden elkaars kwaliteiten meer benutten
  • productieve samenwerking in uw team

Tijdens een gesprek  verhelderen we de vraag en stellen we de resultaten op die u wilt boeken. Ik ontwikkel samen met u een programma op maat. We maken doelgerichte afspraken over ieders taak en rolverdeling.

Tijdens het traject werken we praktisch en ontwikkelgericht. Vanuit de vraagstelling onderzoek ik samen met het team de mogelijkheden om de samenwerking op een hoger plan te brengen. Waar staan we nu en waar willen we naar toe? Welke plek en positie neemt een ieder in en wat is er nodig om de doelstelling te realiseren?

Dit leerproces vraagt vaak  van het team én de leidinggevende aandacht en lef om het echt aan te gaan met elkaar.

In de bijeenkomsten begeleid ik de mensen om datgene wat ze willen bereiken daadwerkelijk toe te passen en praktisch te oefenen. De successen worden ervaren en het leerproces bestendigd.  Iedere bijeenkomst heeft een ander karakter en een passende methodiek, met als overeenkomst dat ik nauw aansluit bij de praktijk van alledag.