Resultaten

Enkele projecten en resultaten

Leergang Professioneel Leiderschap (2011) In opdracht van Schouten en Nelissen

Een intensieve leergang van 6 maanden waarin een groep leidinggevenden zich
verdiepen in het vak van leidinggeven en hun eigen professionaliteit versterken. Een mix van persoonlijk werken en het leren toepassen van praktische instrumenten. Dit alles gekoppeld aan het behalen van persoonlijke leerresultaten.

Ik het altijd een feest om deze leergang te verzorgen. Een tijdje optrekken met een groep  gemotiveerde mensen die hun eigen kracht in leiderschap steeds meer gaan zien en inzetten. Het team ontwikkelt zich als een effectief leerteam met alle facetten die daarbij horen. Echt genieten voor mij om als trainer de leerprocessen van deelnemers te mogen begeleiden.

Teambegeleiding bij huisartsenpraktijk (2011)

Een traject met als doel de onderlinge samenwerking te verstevigen. Het team wilde reflecteren op hun eigen samenwerk gedrag en uitvinden hoe de onderlinge communicatie effectiever kon. Een traject enerzijds praktijkgericht, anderzijds dicht op de huid van ieder teamlid. Een proces met een mix van individuele gesprekken, tweegesprekken en gezamenlijke meetingen. Stap voor stap werden patronen zichtbaar en konden dingen worden uitgesproken.

Het resultaat is dat dingen meer op tafel kwamen ipv eronder, zodat er nu over gesproken kan worden. Ook kregen teamleden een meer passende plek in het teamgeheel. Ieders kwaliteiten worden zo beter benut.  Wat ik mooi in dit traject vond is dat het team stap voor stap te werk ging met een
groot verantwoordelijkheidsbesef en zorgvuldigheid. De openheid om elkaar daadwerkelijk te ontmoeten om het beter te krijgen met elkaar was één van de
succesfactoren in dit traject.

Teambegeleiding bij Ipse de Bruggen; (2010 -2011)

Een project waarin ik, samen met netwerkpartner Karin Dorissen, een aantal nieuw op te starten teams heb begeleid. De eerste stap was het ontwikkelen van
gezamenlijke en inspirerende teamvisie die zij hebben vertaald in een praktische werkwijze. De volgende stap die ze hebben gemaakt is om de samenwerking onderling te verstevigen. Ze scherpten elkaar in wat ze van elkaar verwachten en leerden aan te spreken. Het resultaat was een team met een stevige basis om samen hun nieuwe klus te klaren. In dit project heb ik genoten van de opbouwende en open samenwerking met de leidinggevenden van de teams die krachtig waren in het nemen van hun eigen rol. De bereidheid om te leren werkte stimulerend en was één van de succesfactoren  dat de teams zich zo konden ontwikkelen.

Procesbegeleider IN Holland (2009/20210)

Een project bij de Unit Agrarisch Groen te Delft.

Een samewerking met Erica Schaper, interim management. Onze rol was om  de nieuwe docententeams te begeleiden in een
nieuwe samenstelling en in een veranderende onderwijsopzet. En daaraan gekoppeld; het trainen van de leidinggevenden die daar leiding
aangaven.

In dit project was het prachtig om te zien hoeveel inspiratie er naar boven kwam in de teams toen ze elkaar beter leerden kennen in hun kwaliteit en ambities. De teamcontracten met ieder een eigen rol en taak was een zichtbaar resultaat in dit traject. Het coachend leidinggeven werd de uitdaging voor de
leidinggevenden.